Groepstraining

Deelname aan de groepstraining mindfulness vraagt een investering van  490 euro inclusief BTW. Hiervoor krijg je:

  • Een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek, in principe telefonisch
  • Acht trainingsbijeenkomsten in een groep met maximaal tien personen
  • Stilteochtend / middag
  • Werkmateriaal

Kan ik de kosten vergoed krijgen?

Mindfulnesstrainingen worden soms vergoed door zorgverzekeraars. Hiervoor wil ik je verwijzen naar je eigen verzekeraar omdat het per verzekeraar verschilt wat zij vergoeden en onder welke voorwaarden. In ieder geval kan je je verzekeraar melden dat ik (de trainer) BIG-geregistreerd ben en lid ben van de beroepsvereniging voor mindfulnesstrainers (VMBN). Ik ben categorie 2 lid.

Werkgevers hebben soms speciale regelingen zoals een opleidingsbudget dat kan worden aangewend. Ook andere instanties kunnen je mogelijk helpen met de vergoeding, bijvoorbeeld het UWV (via het Centrum Indicatiestelling Zorg). Studenten kunnen via studiefondsen kijken wat er vergoed wordt. En als je een Persoons Gebonden Budget hebt, zijn daar misschien ook vergoedingsmogelijkheden.

Hoe gaat de betaling in z'n werk?

De factuur dient voorafgaand aan de eerste bijeenkomst te zijn voldaan. Mochten de kosten een probleem voor je zijn, dan is in overleg een betalingsregeling mogelijk.

En als ik moet annuleren?

Je kan je inschrijving voor de training kosteloos annuleren tot één maand voor aanvang. Daarna geldt een annuleringstarief van 50% van de totale kosten van deelname.