Individuele sessies

Deelname aan de individuele mindfulnesstraining vraagt een investering van 85 euro per sessie van 60 minuten, inclusief BTW. Te training bestaat uit vijf sessies, meer of minder is in overleg mogelijk. Als je kiest voor de individuele training, dan krijg je:

  • Een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek, in principe telefonisch
  • Een (digitaal) werkboek
  • Oefeningen (geluidsbestanden) voor thuis

Hoe gaat de betaling in z'n werk?

De factuur krijg je na afloop van de training, omdat dan pas duidelijk is hoeveel sessies je in totaal  hebt gehad. In overleg is een betalingsregeling mogelijk.

Kan ik de kosten vergoed krijgen?

Ik ben BIG-geregistreerd en heb contracten met alle zorgverzekeraars. Als mensen bij mij in behandeling komen voor hun psychische klachten, dan wordt dit vergoed door de zorgverzekeraar. Mindfulness kan onderdeel uitmaken van de behandeling van psychische klachten.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door je zorgverzekeraar, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

- je hebt psychische klachten, zoals een depressie of een angststoornis. Het stellen van een officiële diagnose doe ik in een (face tot face) intakegesprek;

- je hebt een verwijsbrief van je huisarts voor een psycholoog (Basis GGZ);

- mindfulnesstraining is de juiste behandeling voor jouw klachten. Ook dit bepaal ik in een face tot face intakegesprek;

- je bent niet al bij een andere psycholoog onder behandeling voor dezelfde klachten.

Middels een kosteloos telefonische gesprek kan in je een inschatting geven of jij voor vergoeding in aanmerking komt, maar het stellen van een officiële diagnose kan pas als we een face tot face intake hebben gehad.

Belangrijk is, dat jouw eigen risico wordt aangesproken. Voor 2018 is dat standaard 385 euro. Het kan ook meer zijn, als jij daar zelf voor hebt gekozen.

Wordt alle hulp vergoed?

Nee. Sommige klachten en problemen vallen niet onder de Basis GGZ en zijn onverzekerde zorg. Bijvoorbeeld problemen in het werk of in je relatie, opvoedproblemen, problemen met je zelfbeeld of rouw na het verlies van een dierbare. Toch kan het goed zijn hier hulp bij te zoeken. Dan kan ik de gesprekken echter niet declareren bij je verzekeraar. Op basis van een intakegesprek kunnen we bepalen of jouw behandeling voor vergoeding in aanmerking komt.

Andere vergoedingsmogelijkheden

Werkgevers hebben soms speciale regelingen zoals een opleidingsbudget dat kan worden aangewend. Ook andere instanties kunnen je mogelijk helpen met de vergoeding, bijvoorbeeld het UWV (via het Centrum Indicatiestelling Zorg). Studenten kunnen via studiefondsen kijken wat er vergoed wordt. En als je een Persoons Gebonden Budget hebt, zijn daar misschien ook vergoedingsmogelijkheden.

En als ik een keer moet annuleren?

Mocht je een afspraak niet kunnen nakomen, dan kun je kosteloos tot 48 uur van te voren afzeggen. Zo niet, dan geldt een wegblijftarief van 42,50 euro.